Wtorek, 7 lutego 2023, imieniny Romualda, Ryszarda, Sulisława. Wszystkiego najlepszego!
Dzisiejszy dzień trwa 9 godz. 25 min. i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 1 godz. 47 min.
GOSPODARKA ODPADAMI
ANKIETA
STYPENDIA DLA UCZNIÓW
NASI PARTNERZY
ANKIETA BADANIA SATYSFAKCJI I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW

Szanowni Państwo!

W celu poprawy świadczonych usług, oraz zapewnienia nadrzędnego celu Urzędu, jakim jest: Świadczenie usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań własnych i zleconych zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej oraz zapewniających wszechstronny rozwój miasta zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Wypełnione ankiety pozwolą na dokonanie analizy poziomu świadczonych usług przez urzędników pracujących w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski oraz na wyeliminowanie zauważonych uchybień.

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne i anonimowe

Klient:

Osoba fizyczna
Instytucja/Firma

1. W jakim referacie załatwiał/a Pan/Pani sprawę

Finansowo-Budżetowym
Gospodarki Przestrzennej
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa
Spraw Obywatelskich
Oświaty i Kultury
Inwestycji i Zamówień Publicznych
Urzędu Stanu Cywilnego

2. Czy uważa Pan/Pani, że utworzenie Biura Podawczego znacznie poprawiło jakość i czas załatwianych spraw

Tak
Nie

3. Czy system informacji, którą zastał/a Pan/Pani w Urzędzie Miasta w Bielsku Podlaskim (biuro podawcze, tablice ogłoszeń, strona internetowa) jest:

Bardzo dobry
Dobry
Zadowalający
Niezadowalający

4. Sprawa z którą zwrócił/a się Pan/Pani do Urzędu dotyczyła:

Wydania decyzji
Odwołania od decyzji
Wydania zezwolenia
Wydania zaświadczenia
Wydania dowodu osobistego
Skargi na pracę Urzędu, jednostki organizacyjnej
Innej sprawy

5. Czy Pana/Pani sprawa została załatwiona w terminie i trybie określonym przepisami prawa

Tak
Nie

6. Proszę zaznaczyć, na ile ważne są dla Pani/Pana wymienione poniżej zagadnienia podczas załatwiania sprawy w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski

a) uprzejmość, kultura obsługi klienta

bardzo ważna
ważna
nieważna
nie dotyczyła załatwianej sprawy

b) wiedza i kompetencja pracownika Urzędu

bardzo ważna
ważna
nieważna
nie dotyczyła załatwianej sprawy

c) terminowoć załatwienia sprawy

bardzo ważna
ważna
nieważna
nie dotyczyła załatwianej sprawy

d) warunki lokalowe Urzędu

bardzo ważna
ważna
nieważna
nie dotyczyła załatwianej sprawy

e) uzyskanie pełnej informacji na temat załatwienia sprawy

bardzo ważna
ważna
nieważna
nie dotyczyła załatwianej sprawy

f) czas oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika

bardzo ważna
ważna
nieważna
nie dotyczyła załatwianej sprawy

g) dostęp do informacji, formularzy i ich czytelność (BIP)

bardzo ważna
ważna
nieważna
nie dotyczyła załatwianej sprawy

h) pomoc w wypełnianiu dokumentów

bardzo ważna
ważna
nieważna
nie dotyczyła załatwianej sprawy

7. Proszę zaznaczyć, w jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/zadowolona z realizacji przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski wymienionych poniżej zagadnień

a) uprzejmość, kultura obsługi klienta

bardzo zadowolony/a
zadowolony/a
niezadowolony/a
nie dotyczyła załatwianej sprawy

b) wiedza i kompetencja pracownika Urzędu

bardzo zadowolony/a
zadowolony/a
niezadowolony/a
nie dotyczyła załatwianej sprawy

c) terminowoć załatwienia sprawy

bardzo zadowolony/a
zadowolony/a
niezadowolony/a
nie dotyczyła załatwianej sprawy

d) warunki lokalowe Urzędu

bardzo zadowolony/a
zadowolony/a
niezadowolony/a
nie dotyczyła załatwianej sprawy

e) uzyskanie pełnej informacji na temat załatwienia sprawy

bardzo zadowolony/a
zadowolony/a
niezadowolony/a
nie dotyczyła załatwianej sprawy

f) czas oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika

bardzo zadowolony/a
zadowolony/a
niezadowolony/a
nie dotyczyła załatwianej sprawy

g) dostęp do informacji, formularzy i ich czytelność (BIP)

bardzo zadowolony/a
zadowolony/a
niezadowolony/a
nie dotyczyła załatwianej sprawy

h) pomoc w wypełnianiu dokumentów

bardzo zadowolony/a
zadowolony/a
niezadowolony/a
nie dotyczyła załatwianej sprawy

8. Na jakie trudności napotkał/a Pan/Pani podczas załatwiania sprawy w Urzędzie

Nie spotkałem/łam się z trudnościami
Zostałem/łam skierowany/a do niewłaściwej osoby
Nie uzyskałem/łam żadnej informacji
Otrzymałem błędne informacje
Poproszono mnie o kontakt w innym terminie

9. Czego przede wszystkim oczekuje Pan/Pani od Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

Proszę wymienić trzy podstawowe oczekiwania:

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

KONTAKT

tel: (85) 731 81 88
fax: (85) 731 81 50
um@bielsk-podlaski.pl

GODZINY PRACY:

pn 08:00-16:00
wt-pt 07:30-15:30

RACHUNEK BANKOWY:

52 8063 0001 0070 0706 5699 0002

MIASTO W LICZBACH

LUDNOŚĆ: 26 275

kobiety: 13 632
mężczyźni: 12 643

stan na 30.06.2014

JĘZYK MIGOWY
BIULETYN MIEJSKI
Biuletyn miejski - archiwum
PROJEKTY

Bieżące projekty

Copyright © 2007-2015 Urząd Miasta Bielsk Podlaski. Wszelkie prawa zastrzeżone.