Niedziela, 26 marca 2023, imieniny Emanuela, Larysy, Teodora. Wszystkiego najlepszego!
Dzisiejszy dzień trwa 12 godz. 34 min. i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godz. 15 min.
NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski dotyczące zasad funkcjonowania nowego systemu

  1. Uchwała Nr XXVI/164/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  2. Uchwała Nr XXVI/171/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bielsk Podlaski;
  3. Uchwała Rady Miasta Nr IV/31/15 z dnia 10 lutego 2015 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
  4. Uchwała Nr XXVI/173/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  5. Uchwała Rady Miasta Nr IV/32/15 z dnia 10 lutego 2015 r.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Copyright © 2007-2015 Urząd Miasta Bielsk Podlaski. Wszelkie prawa zastrzeżone.