Niedziela, 26 marca 2023, imieniny Emanuela, Larysy, Teodora. Wszystkiego najlepszego!
Dzisiejszy dzień trwa 12 godz. 34 min. i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godz. 15 min.
NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Najczęściej zadawane pytania dotyczące gospodarki odpadami

 1. Ile wynosi opłata miesięczna za śmieci w Bielsku Podlaskim?

  Rada Miejska uchwałą z dnia 10 lutego 2015 roku ustaliła następujące stawki opłat za śmieci:

  Selektywna zbiórka odpadów:

  1. 8 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  Nieselektywna zbiórka odpadów:

  1. 22 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.
 2. Jaka jest częstotliwość opłat?

  Rada Miejska uchwałą z dnia 18 grudnia 2012 roku uchwaliła, że opłatę uiszcza się miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek opłaty dotyczy.
 3. Czy mam płacić za osoby zameldowane, a nie mieszkające na mojej posesji (studenci, pracujący za granicą itp.)?

  Nie. Według ustawy opłata dotyczy osób zamieszkujących (wtedy wytwarzane są odpady), a nie osób zameldowanych. Składając deklarację właściciel nieruchomości składa dodatkowe oświadczenie informujące o tym, że określona osoba pomimo zameldowania nie mieszka na danej nieruchomości. Urząd oczywiście będzie sprawdzał te oświadczenia.
 4. Gdzie należy składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

  Deklarację należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 1.
 5. Czy będzie można zmienić dane zamieszczone w deklaracji w okresie funkcjonowania nowego systemu?

  Tak. W przypadku zmiany danych, które będą stanowiły podstawę do wyliczenia opłaty to właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
 6. Co się stanie jeżeli właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji w terminie?

  W przypadku nie złożenia deklaracji Burmistrz określi wyższą opłatę w drodze decyzji.
 7. Kto będzie płacił za worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i skąd będzie można je brać?

  Określona ilość worków będzie nieodpłatna i dostarczana przez wykonawcę odbierającego odpady komunalne. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość worków właściciel nieruchomości będzie mógł je dokupić u wykonawcy po cenie wartości worka.
 8. Gdzie należy wrzucić odpady, których nie da się posegregować?

  Odpady, których nie da się posegregować należy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.
 9. Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?

  Mieszkaniec zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania go w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
 10. Do którego worka powinnam wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

  Do żółtego worka na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe. Ze względu na swoją zawartość nie może być wrzucone do pojemnika na papier.
 11. Jeśli w gospodarstwie domowym są dzieci czy należy je liczyć jako osobę dorosłą?

  Tak. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona od każdej osoby zamieszkałej nieruchomość, niezależnie czy to jest dziecko czy osoba dorosła.
 12. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

  Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałą zmianę stawki opłaty.
 13. Czy każdy mieszkaniec gminy będzie musiał płacić za wywóz śmieci?

  Od 1 lipca 2013 r. każdy mieszkaniec gminy będzie zobowiązany płacić do gminy za wywóz śmieci.
 14. Skąd mam wiedzieć, jakie zasady wywozu śmieci obowiązują w mojej gminie?

  Zasady dotyczące wywozu śmieci znajdują się w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bielsk Podlaski przyjętym przez Radę Miasta.
 15. Jakie działania będą podejmowane wobec właścicieli nie uiszczających opłat lub nie uiszczających ich w terminie?

  W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej zostanie wystawione upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy na podstawie którego zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.
 16. Do jakiego koloru worków należy wrzucać wysegregowane odpady komunalne?

  Interpretacja pobrana ze strony Ministerstwa Środowiska

  WOREK ŻÓŁTY

  wrzucamy:

  • - puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
  • - puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
  • - plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
  • - plastikowe zakrętki,
  • - folia i torebki z tworzyw sztucznych,
  • - puszki po napojach, konserwach,
  • - kartony po mleku i sokach,
  • - drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).

  nie wrzucamy:

  • - butelki po olejach spożywczych i samochodowych;
  • - opakowania po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach;
  • - styropian;
  • - guma;
  • - butelki z jakąkolwiek zawartością;
  • - puszki po farbach czy baterie;
  • - opakowania po aerozolach, lekach;
  • - opakowania po środkach chwasto czy owadobójczych, sprzętu AGD.

  Zgnieć butelki przed włożeniem ich do pojemnika. Korki które powinniśmy odkręcić przed wyrzuceniem plastikowej butelki są dobrze wyceniane w punktach skupu, warto zainteresować się tą sprawą i osobno zbierać nakrętki od butelek.

  WOREK ZIELONY

  wrzucamy:

  • - butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
  • - butelki po napojach alkoholowych;
  • - szklane opakowania po kosmetykach.

  nie wrzucamy:

  • - porcelana i ceramika, doniczki;
  • - żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, izolatory;
  • - szkło stołowe, szkło okularowe, szkło żaroodporne;
  • - fajans;
  • - ekrany i lampy telewizyjne;
  • - lustra, szyby samochodowe.

  Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika. Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt.

  WOREK NIEBIESKI

  wrzucamy:

  • - gazety, książki, katalogi, zeszyty;
  • - papierowe torby i worki;
  • - papier szkolny, biurowy;
  • - kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania;
  • - tekstylia

  nie wrzucamy:

  • - kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach);
  • - tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy po napojach );
  • - kalki; papier termiczny i faksowy;
  • - tapety;
  • - odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy).


  Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe.
 17. Gdzie należy wrzucać popiół i odpady zielone?

  WOREK SZARY LUB MATALOWY POJEMNIK

  wrzucamy:

  • - popiół;
  • - żużel.

  WOREK BEZBARWNY

  wrzucamy:

  • - odpady zielone (trawa, liście, choinki).
Copyright © 2007-2015 Urząd Miasta Bielsk Podlaski. Wszelkie prawa zastrzeżone.