Czwartek, 8 grudnia 2022, imieniny Marii, Wirginii, Zenona. Wszystkiego najlepszego!
Dzisiejszy dzień trwa 7 godz. 47 min. i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 9 godz. 2 min.
GOSPODARKA ODPADAMI
ANKIETA
STYPENDIA DLA UCZNIÓW
NASI PARTNERZY
2015-01-29

Spotkanie konsultacyjne projektu uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski dotyczącej trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 29 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski odbyło się spotkanie, podczas którego konsultowano z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projekt uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski dotyczącej trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W spotkaniu konsultacyjnym, które zainaugurował Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski udział wzięło 16 przedstawicieli reprezentujących 13 organizacji pozarządowych i inne podmioty, Pani Ewa Jasińska - przedstawiciel Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Sekretarz Miasta Bielsk Podlaski oraz pracownicy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Rada Działalności Pożytku Publicznego będzie gronem doradczym Burmistrza Miasta, którego rolą będzie konsultowanie, opiniowanie dokumentów (strategii, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego), a także wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami, a administracją publiczną, wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom.

Bielska Rada Działalności Pożytku Publicznego będzie mogła być powołana przez Burmistrza Miasta na wniosek organizacji pozarządowych, po przyjęciu uchwały w sprawie trybu powoływania oraz organizacji i trybu jej działania. Reprezentowani w niej będą przedstawiciele Burmistrza i Rady Miasta, ale co najmniej połowę jej składu stanowić będą przedstawiciele sektora pozarządowego.

Aktualizacja: 2015-02-05 15:29:52
W przypadku zmiany lub uzupełnienia informacji prosimy o kontakt.
Copyright © 2007-2015 Urząd Miasta Bielsk Podlaski. Wszelkie prawa zastrzeżone.