Czwartek, 8 grudnia 2022, imieniny Marii, Wirginii, Zenona. Wszystkiego najlepszego!
Dzisiejszy dzień trwa 7 godz. 47 min. i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 9 godz. 2 min.
GOSPODARKA ODPADAMI
ANKIETA
STYPENDIA DLA UCZNIÓW
NASI PARTNERZY
2015-04-20

Losowanie członków Obwodowych Komisji Wyborczych

W dniu 20 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski odbyło się publiczne losowanie członków Obwodowych Komisji Wyborczych, których zadaniem będzie przeprowadzenie głosowania w obwodach głosowania utworzonych na terenie miasta Bielsk Podlaski w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r.

Zgodnie z uregulowaniami Kodeksu wyborczego Obwodowe Komisje Wyborcze powołuje spośród wyborców w wyborach Prezydenta RP - Burmistrz Miasta. W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz 1 osobę wskazaną przez Burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. Natomiast w skład OKW w obwodzie odrębnym powołuje się od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników lub upoważnione przez nich osoby oraz 1 osobę wskazaną przez Burmistrza spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód. Kandydatami na członków OKW zgłoszonymi przez pełnomocników wyborczych lub osoby upoważnione mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy.

Zgodnie z § 6 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w miarę napływu zgłoszeń Burmistrz Miasta sporządził, odrębnie dla każdego obwodu głosowania, wykaz zgłoszonych kandydatów na członków komisji.

Po dokonanym sprawdzeniu prawidłowości zgłoszeń kandydatów na członków OKW do poszczególnych obwodów poprawnie zgłoszono następującą liczbę kandydatów:

Nr obwoduSiedziba Obwodowej Komisji WyborczejLiczba prawidłowo
zgłoszonych kandydatów
na członków obwodowych
komisji wyborczych
1Liceum Ogólnokształcące im. T.Kościuszki
ul.11 Listopada 6
10
2Gimnazjum Nr1 im. Niepodległości Polski
ul. Kościuszki 21
10
3Bielski Dom Kultury
ul.3 Maja 2
10
4Zespół Szkół Nr 1 im. J.K.Piłsudskiego
ul. Szkolna 12
10
5Zespół Szkół im. A. Mickiewicza
ul.Mickiewicza 126
10
6Zespół Szkół Nr 3 im. Wł.St.Reymonta
ul.Widowska 1
10
7Miejska Biblioteka Publiczna
ul.Kazimierzowska 14
10
8Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza
ul.Poniatowskiego 9
9
9Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały
ul.Kościuszki 16
10
10Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej
ul.Hołowieska 18
10
11Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
ul. Wojska Polskiego 17
10
12Szkoła Podstawowa Nr 2 im. W.Wysockiego
ul.Wysockiego 6
10
13Agencja Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa
ul.Białowieska 113D
10
14SP ZOZ w Bielsku Podlaskim
ul.Kleszczelowska 1
11

W mieście Bielsk Podlaski do obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zgłoszono więcej niż 8 kandydatów w 13 stałych obwodach, a w obwodzie odrębnym, tj. SP ZOZ zgłoszono więcej niż 6 kandydatów.

Zgodnie z Uchwałą PKW w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w przypadku jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu danej komisji jest większa od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w jej skład, komisja powoływana jest w największym dopuszczalnym składzie, a jej skład ustalany jest w trybie publicznego losowania.

Spośród zgłoszonych kandydatów losowanie należało przeprowadzić we wszystkich 14 obwodach głosowania.

Losowanie przeprowadził Burmistrz Miasta Jarosław Borowski odrębnie do każdej komisji w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznaczone zostały numerami, o czym poinformowano obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzezroczystych kopert włożono kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert Burmistrz Miasta losował 8 z nich w przypadku stałych obwodów głosowania, natomiast w przypadku obwodu odrębnego losował 6 kopert.

Wylosowane numery zostały odczytane i okazane obecnym przy losowaniu jak również odczytano imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami.

W oparciu o wyniki przeprowadzonego losowania Burmistrza Miasta podpisał Zarządzenie Nr 74/15 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Aktualizacja: 2015-04-21 10:28:49
W przypadku zmiany lub uzupełnienia informacji prosimy o kontakt.
Copyright © 2007-2015 Urząd Miasta Bielsk Podlaski. Wszelkie prawa zastrzeżone.