Czwartek, 2 grudnia 2021, imieniny Balbiny, Pauliny, Rafała. Wszystkiego najlepszego!
Dzisiejszy dzień trwa 7 godz. 57 min. i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 8 godz. 52 min.
GOSPODARKA ODPADAMI
ANKIETA
STYPENDIA DLA UCZNIÓW
NASI PARTNERZY
ZASŁUŻONY DLA MIASTA BIELSK PODLASKI

49 osób zamordowanych przez żołnierzy hitlerowskich Niemiec w dniu 15 lipca 1943 r. w Lesie Pilickim

Rada Miasta Bielsk Podlaski Uchwałą Nr XXXVIII/196/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku nadała osobom zamordowanym przez żołnierzy hitlerowskich Niemiec w dniu 15 lipca 1943 roku w Lesie Pilickim tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta Bielsk Podlaski jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania.

 1. Ks. Antoni Beszta Borowski - urodzony 09.11.1880 r. w Borowskich Olkach. Rodzicami byli Jan i Michalina z domu Średzińska; ksiądz kanonik, proboszcz i dziekan bielski (1927-1943), Wikariusz Generalny diecezji pińskiej (1942-1943). Kawaler Orderu Orła Białego i Złotego Krzyża Zasługi z Mieczami.
 2. Ks. Ludwik Olszewski - urodzony 01.01.1889 r. w Szumkach, syn Stanisława i Józefy z Żelskich; ksiądz, od 1921 r. do 1943 r. rektor kościoła pokarmelickiego, prefekt Gimnazjum. Należał do AK. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Zamieszkiwał na plebani przy ul. Żwirki i Wigury.
 3. Ks. Henryk Opiatowski - ówczesny mieszkaniec Brańska.
 4. Alfons Erdman - urodzony 4.02.1886 r. w Grodźcu k. Konina, syn Edwarda i Melidy; nauczyciel, studiował w Zurychu, działacz ludowy, zaangażowany w strukturach POW - więziony przez Niemców w obozie w Szczypiornie. W okresie międzywojennym radny Sejmiku Powiatowego w Bielsku Podlaskim. Poseł do Sejmu 1919-1922, 1922-1927, 1938-39, senator 1928-30. Członek Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego Piast. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem Polonia Restituta (w 1938 r.). Posiadał majątek Krupice k. Siemiatycz. Ostatni przed II wojną światową burmistrz miasta Bielska Podlaskiego (1935-1939). Latem 1941 r. burmistrz, a następnie wiceburmistrz miasta. Zaangażowany w konspirację AK . W Bielsku jest ulica Jego imienia.
 5. Franciszek Adamus - zamordowany w wieku 51 lat, syn Antoniego; urzędnik - sekretarz Gminy Bielsk Podlaski, zam. ul. Białostocka.
 6. Janina Adamus z domu Sobczak - zamordowana w wieku 51 lat, żona Franciszka Adamusa.
 7. Janina Adamus - zamordowana w wieku 24 lat, córka Franciszka i Janiny; harcerka, absolwentka Gimnazjum w Bielsku Podlaskim, studentka.
 8. Zbigniew Adamus - zamordowany w wieku 23 lat, syn Franciszka i Janiny; harcerz, student.
 9. Antoni Araszewski - urodzony 1907 lub 1908, syn Antoniego; szewc, mieszkał wcześniej w Domanowie, należał do A.K.
 10. Kamila Araszewska z domu Ustyniuk - urodzona 27.07.1909 r. w Domanowie; córka Franciszka i Gabrieli z Łukaszewiczów żona Antoniego Araszewskiego.
 11. Marian Araszewski - zamordowany w wieku 16 lat, syn Antoniego i Kamili.
 12. Wincenty Araszewski - zamordowany w wieku 13 lat, syn Antoniego i Kamili.
 13. Halina Araszewska - zamordowana w wieku 5 lat, córka Antoniego i Kamili.
 14. Czesław Bieliński - zamordowany w wieku 38 lat, pochodził z pow. Siedleckiego; nauczyciel, prowadził tajne nauczanie.
 15. Sabina Bielińska - zamordowana w wieku 34 lat, pochodziła z pow. siedleckiego, żona Czesława Bielińskiego; nauczycielka, prowadziła tajne nauczanie.
 16. Antoni Burzyński - urodzony 01.03.1910 r. w Bielsku Podlaskim, syn Jana i Wiktorii; nauczyciel, absolwent seminarium nauczycielskiego w Świsłoczy. Instruktor ZHP w stopniu ćwik, kierownik szkoły w Kalinkowiczach gm. Wierzchowice, , ppor. W.P., uczestnik bitwy nad Bzurą w 1939r., w 1940r. uciekł z niewoli niemieckiej, z-ca kom. obwodu bielskiego AK, ps. Ryba.
 17. Helena Burzyńska z domu Kulik - zamordowana w wieku 31 lat, żona Antoniego Burzyńskiego; nauczycielka szkoły powszechnej w Kalinkowiczach gm. Wierzchowice, absolwentka seminarium nauczycielskiego w Kielcach, drużynowa ZHP w stopniu wywiadowca, łączniczka w bielskim obwodzie AK.
 18. Anna Barbara Burzyńska (przez rodzinę nazywana imieniem: Hanna) - urodzona 23.03.1938r. w Brześciu n/Bugiem córka Antoniego i Heleny.
 19. Helena Bylińska z domu Osmólska - urodzona 1902 r. córka dr Feliksa Osmólskiego; nauczycielka, prowadziła tajne nauczanie. W Księdze zgonów wpisana pomyłkowo pod nazwiskiem - Osmólska.
 20. Ryszard Byliński - zamordowany w wieku 6 lat syn Heleny Bylińskiej. W Księdze zgonów wpisany pomyłkowo pod nazwiskiem - Osmólski.
 21. Tadeusz Jaroński - urodzony 14 IV 1896 r. w Tyszowicach, syn Władysława i Romualdy z Baranowskich; nauczyciel w Bielsku od 1924 r., w latach 1926-1939 kierownik 7-mio klasowej Szkoły Powszechnej Nr 2, żołnierz AK, w latach 1941 - 1943 prowadził tajne nauczanie. Zam. ul. Księcia Józefa Poniatowskiego. W Bielsku jest ulica Jego imienia.
 22. Maria Wanda Jarońska z domu Fusiarska - urodzona 1886 r., córka Antoniego i Walerii z Łapińskich, żona Tadeusza Jarońskiego, ślub w 1920 r.; nauczycielka, od 1935 r. na rencie, prowadziła tajne nauczanie.
 23. Antoni Kosiński - zamordowany w wieku 37 lat, syn Kazimierza; urzędnik - sekretarz Gminy Narew.
 24. Zofia Kosińska z domu Karpińska - urodzona 1907 r. Antoniego Kosińskiego; nauczycielka w Tyniewiczach i Bielsku Podlaskim, w czasie okupacji prowadziła tajne nauczanie.
 25. Zbigniew Kosiński - zamordowany w wieku 9 lat, syn Antoniego i Zofii.
 26. Alojzy Maliszewski - zamordowany w wieku 42 lat, syn Marcina; inwalida wojskowy, właściciel sklepu, członek AK.
 27. Feliks Morydz(nazwisko przekręcano na: Moryc) - zamordowany w wieku 32 lat; kupiec, dzierżawca kina Znicz razem ze szwagrem Henrykiem Nagórko.
 28. Maria Morydz z domu Nagórko - zamordowana w wieku 33 lat, żona Feliksa Morydza, siostra Henryka Nagórko; brak w Księdze zgonów z 15.07.1945 r.
 29. Wawrzyniec Morydz - zamordowany w wieku 9 lat, syn Feliksa i Marii.
 30. Janusz Morydz - zamordowany w wieku 7 lat, syn Feliksa i Marii.
 31. Krystyna Teresa Morydz - urodzona 01.07.1938 r. w Bielsku Podlaskim, córka Feliksa i Marii.
 32. Barbara Morydz - urodzona 28.09.1941 r. w Bielsku Podlaskim, córka Feliksa i Marii.
 33. Henryk Nagórko - zamordowany w wieku 43 lat; kawaler, współdzierżawca kina Znicz, brat Marii Morydz.
 34. Wanda Nawerska - zamordowana w wieku 20 lat, córka Józefa i Marii z domu Lachowicz; urzędniczka. W Księdze zgonów zapisana jako: Nawerska, ale świadkowie podają też: Nowerska, Newerska. Jej ojciec przed wojną był zawiadowcą stacji w Lewkach zam. Lewki Blok. (Podawała, że zawarła w 1940 lub 1941 roku związek małżeński z Andrzejem Artymowiczem, ale brak na to dokumentów).
 35. Maria Olszewska - zamordowana w wieku 41 lat, córka Stanisława i Józefy z domu Żelska; siostra ks. L. Olszewskiego, zam. na plebani ul. Żwirki i Wigury, prowadziła tajne nauczanie. Nie było jej na liście - dobrowolnie poszła z bratem
 36. Feliks Osmólski - urodzony w 1875 r. w Osmoli, syn Franciszka; lekarz pediatra, ukończył Uniwersytet w Kijowie w 1901 r., od 1920r. praktykuje w Bielsku, lekarz szkolny w Gimnazjum. Zam. przy ul. 3 Maja 7.Więziony przez Rosjan 1940-1941. Udzielał pomocy żołnierzom ZWZ-AK.
 37. Konstanty Osmólski - zamordowany w wieku 38 lat, syn Feliksa; inżynier budowy okrętów, członek AK.
 38. Piotr Szmydt - urodzony w 1909 r., syn Feliksa; nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Bolestach, kpt. AK, prowadził tajne nauczanie w Skrzypkach Dużych (nazwisko przekręcano na: Szmidt).
 39. Eugenia Szmydt z domu Kucharska - urodzona 1912 r., żona Piotra Szmydt; nauczycielka w Bolestach, prowadziła tajne nauczanie.
 40. Wiesława Szmydt - urodzona w 1937 r.; córka Piotra i Eugenii.
 41. Halina Szmydt - urodzona 29.10.1938 r. w Bolestach, córka Piotra i Eugenia.
 42. Ludwik Zalewski - zamordowany w wieku 35 lat; fryzjer podczas wojny, miał zakład przy ul. Mickiewicza.
 43. Janina Zalewska z domu Sawicka - urodzona 1918 r. prawdopodobnie w USA; zamordowana w wieku 25 lat, żona Ludwika Zalewskiego.
 44. Danuta Eugenia Zalewska - urodzona 01.01.1940 r. w Bielsku Podlaskim, córka Ludwika i Janiny Zalewskich.
 45. Antoni Zalewski - urodzony 25.02.1941 r. w Bielsku Podlaskim, syn Ludwika i Janiny.
 46. Feliks Żabowski - zamordowany w wieku 36 lat, syn Jana; kupiec, właściciel sklepu spożywczego przy ul. Mickiewicza i zam. przy ul. Mickiewicza
 47. Pelagia Ewa Żabowska z domu Lewicka - zamordowana w wieku 29 lat, żona Feliksa Żabowskiego.
 48. Jerzy Adam Żabowski - zamordowany w wieku 7 lat, syn Feliksa i Pelagii Żabowskich.
 49. Bogdan Maciej Żabowski - urodzony 02.04.1940 r. w Bielsku Podlaskim, syn Feliksa i Pelagii Żabowskich.
Copyright © 2007-2015 Urząd Miasta Bielsk Podlaski. Wszelkie prawa zastrzeżone.