Urząd Miasta Bielsk Podlaski, uprzejmie informuje, iż opłata skarbowa może być wnoszona gotówką do kasy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Kopernika 1 , która jest czynna w godzinach od 7:30 do 14:30 lub bez dodatkowych opłat na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski:

Bank Spółdzielczy w Brańsku O/Bielsk Podlaski

52 8063 0001 0070 0706 5699 0002

Informacje dla rozliczeń międzynarodowych:

zamknij okno